Archieven

Het Historisch Centrum Overijssel zet zich in essentie in voor de 'Geschiedenis als levend element in onze samenleving'. Dat is hun motto. Ook hebben ze de ervaring dat 'geschiedenis' weer levend kan worden voor mensen in allerlei fasen van hun leven. De identiteit van stad en regio wordt bovendien versterkt door een levendig besef van haar verleden. Zo wordt de verbondenheid van Overijsselaars met hun leefomgeving intensiever naarmate ze meer weten van het eigen verleden.

Eind vorige eeuw besloten de zusters augustinessen van priorij Soeterbeeck te Deursen bij Ravenstein hun gemeenschapsleven voort te zetten in het kloosterverzorgingshuis Sint-Jozefoord te Nuland.

Het klooster en de inboedel, inclusief de oude bibliotheek, werden in 1997 geschonken aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze kwam zo in het bezit van een collectie van ruim 50 voornamelijk liturgische handschriften en enkele honderden gedrukte boeken uit de late 15de tot 20ste eeuw.