Bronnen

Dummie450Overzicht van bibliografische en editoriale gegevens over de negen collatietraktaten van Johannes Brinckerinck. De titels zijn ontleent aan de edities van Moll en De Vreese: 

Het zusterboek van Diepenveen en de andere volkstalige devote zusterboeken staan vrij ver af van de Latijnse vrouwenviten, die ook meestal nog door mannelijke geestelijken werden geschreven. Het genre vertoont wel opmerkelijke overeenkomsten met de vrouwelijke variant van de dominicaanse geschiedschrijving, het Schwesternbuch. In zeker negen dominicanessenkloosters uit Zuid-Duitsland en Zwitserland werden in de eerste helft van de veertiende eeuw door de zusters Schwesternbücher geschreven.

Zowel Hortulus rosarum als Vallis liliorum zijn na 1456 geschreven. Het zijn fijnzinnige wenken voor waarachtig deugdenleven.
 
In het eerste boek (18 hoofdstukken) ziet Thomas deugden als rode rozen in de hof van Christus, in het andere ((34 hoofdstukken) als schitterende lelies door Christus geplant in het dal van de deemoed.
 
Beide geschriften zijn nu vertaald: De rozentuin door de ervaren vertaler Vincent Hunink, Het leliedal door de psyhchotherapeut Jacques Koekkoek.

Hoewel hij er absoluut de voorkeur aan gaf onbekend te blijven, schreef Thomas a Kempis een bestseller die alle records zou breken. Op de bijbel na is zijn De navolging van Christus het meest gelezen boek in de geschiedenis van het christendom.

Naast De Navolging van Christus heeft Thomas nog tal van andere werken geschreven. Van het traktaat De rozentuin (in het Latijn Hortulus rosarum) verschijnt nu voor het eerst een Nederlandse vertaling.

Thomas a Kempis (1380-1471) schreef 'De navolging van Christus' in de veertiende eeuw in Zwolle, voor jonge monniken in opleiding. Zijn boek werd al snel grenzeloos populair ook bij mensen die niet in een klooster leefden. Het stond aan de basis van de Moderne Devotie. Al eeuwen is 'De navolging van Christus' wereldwijd het meest gelezen boek van de christenheid na de Bijbel.

 
 Uit de monialenkloosters van Windesheim is een aanzienlijk aantal geestelijke brieven overgeleverd. In het onderstaande overzicht van Scheepsma zijn alle brieven geschreven door of gericht aan monialen van Windesheim of hun zielzorgers opgenomen (vgls. Kors, M.M., 'Epistolaire aspecten van de geestelijke brief (ca. 1350-1550)', in: Th. Mertens e.a., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza. Amsterdam, 1993, NLCM 8, 55).

Er worden in dit overzicht vier categorieën onderscheiden: originelen, afschriften, bewerkingen (vgl. de driedeling in Mertens, Th., 'Epistolaire aspecten van Ruusbroecs Brieven', in: OGE 64 (1990), 53-54) en verwijzingen naar verloren gegane brieven.

 De Vivendi formula van Salome Sticken (* 1449) is een leefregel voor een pas gesticht zusterhuis en werd geschreven in opdracht van Hendrik van Loder, in de periode 1435-1439.

In het Brusselse handschrift besluit de tekst als volgt:Scripsi anno 1501, in die sante Margarethe virginis[= 13 juli],in Zwollis(f. 176v). Misschien werd dit afschrift gemaakt tijdens de jaarlijkse vergadering van het Colloquium Zwollense in Zwolle. 

 De Constitutiones sanctimonialium ordinis Sancti Augustini Capituli Windeshemensis bestaan uit vijf hoofdonderdelen.

Na een proloog volgt het eerste deel, dat in twee hoofdstukken enige zaken aangaande de organisatie van het kapittel behandelt, speciaal over de rechtspositie van de vrouwenkloosters.

Het tweede deel bespreekt in elk hoofdstukken de taken van even zoveel belangrijke functionarissen. 

Het boek "Rijkdom in eenvoud" presenteert de perkamenten en papieren nalatenschap van Klooster Soeterbeeck als de resterende materiële getuigenis van het laatmiddeleeuws kloosterleven.

Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de problematiek van conserveren en restauratie die een dergelijke boekenverzameling onontkoombaar met zich meebrengt.

Handschriftfragmenten in en uit boeken van klooster Soeterbeeck
Verbruikt verleden presenteert een vijftigtal fascinerende fragmenten van middeleeuwse manuscripten. Letterlijk snippers, die enerzijds staan voor de volledige teksten en die anderzijds het verhaal vertellen over hun gebruiks- en waarderingsgeschiedenis.

In 2005 verscheen in de reeks Nijmeegse Kunsthistorische Cahiers de catalogus Rijkdom in eenvoud. Daarin wordt een beschrijving gegeven van 45 meer of minder complete laatmiddeleeuwse handschriften uit de oude bibliotheek van de priorij Soeterbeeck in Deursen bij Ravenstein. Deze kloosterbibliotheek werd in 1997 door de zusters Augustinessen overgedragen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.