De Vivendi formula van Salome Sticken (* 1449) is een leefregel voor een pas gesticht zusterhuis en werd geschreven in opdracht van Hendrik van Loder, in de periode 1435-1439.

In het Brusselse handschrift besluit de tekst als volgt:Scripsi anno 1501, in die sante Margarethe virginis[= 13 juli],in Zwollis(f. 176v). Misschien werd dit afschrift gemaakt tijdens de jaarlijkse vergadering van het Colloquium Zwollense in Zwolle. 

 Edities:  

Kühler, E.J., Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen. 2e dr. Leiden, 1914.
Van Engen, J. (vert.), Devotio Moderna. Basic Writings. New York [enz.] 1988, The classics of western spirituality.

     
Bronnen:   Hs. B, f. 169r-176v (nieuwe foliëring)

 

 Bron: W.F. Scheepsma, Deemoed en devotie, Prometheus, Amsterdam 1997