Zowel Hortulus rosarum als Vallis liliorum zijn na 1456 geschreven. Het zijn fijnzinnige wenken voor waarachtig deugdenleven.
 
In het eerste boek (18 hoofdstukken) ziet Thomas deugden als rode rozen in de hof van Christus, in het andere ((34 hoofdstukken) als schitterende lelies door Christus geplant in het dal van de deemoed.
 
Beide geschriften zijn nu vertaald: De rozentuin door de ervaren vertaler Vincent Hunink, Het leliedal door de psyhchotherapeut Jacques Koekkoek.
 
Laatstgenoemde presenteert zich als belijdend ‘postmodern devoot’ en legt in zijn driedelige inleiding getuigenis af van zijn worsteling om ‘geloofsaspecten uit het verleden en het heden tot een synthese’ te brengen (15).
 
Beide vertalingen volgen nauwkeurig de brontekst. De rozentuin is ingeleid door Paul van Geest, die beide geschriften in zijn dissertatie geanalyseerd en kritisch uitgegeven heeft [Collatie nr. 2 (okt 1998) 4]. De wijze waarop Thomas begraven is, brengt Van Geest echter tot veronderstellingen die eerder door Paul Rademaker in U. de Kruijf e.a., Een klooster ontsloten (Kampen, 2000) 70-74 op basis van degelijk onderzoek naar het rijk der fabelen zijn verwezen [Collatie nr. 6 (okt. 2000) 2-3]. 

 

Auteur:   Thomas a Kempis Vertaald en ingeleid door Jacques Koekkoek
Aantal pagina's:   160 pp.
Uitgever:   Kok
Jaar van uitgave:   2010
ISBN:   9789043518000

  

 Bron: Collatie 26 - December 2010