Dummie450Overzicht van bibliografische en editoriale gegevens over de negen collatietraktaten van Johannes Brinckerinck. De titels zijn ontleent aan de edities van Moll en De Vreese: 

 
Collatie I: Van der bekeringhe
 
Edities:   Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 111-121;
De Bruin, C.C., Middelnederlands geestelijk proza, Zutphen, 1940, 282-283 (fragment);
Van Engen, J. (vert.), Devotio Moderna. Basic Writings, New York [enz.], 1988, The classics of western spirituality, 223-230 (Engelse vertaling).
     
Collatie II: Van berespinge
 
Edities:   Schrant, J.M. , Oud-Nêerlandsch rijm en onrijm, Leiden, 1851, 201-203 (fragment vgl. Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 201-203);
Van Vloten, J., Verzameling van Nederlandsche proza-stukken van 1229-1476, naar tijdsorde gerangschikt, Leiden [enz.], 1851, 129-131 (fragment: vgl. Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 124-126);
Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 121-126;
De Bruin, C.C., Middelnederlands geestelijk proza, Zutphen, 1940, 283 (framgment).
     
Collatie III: Van der ghehoersamheit
 
Edities:   Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 126-134;
De Bruin, C.C., Middelnederlands geestelijk proza, Zutphen, 1940, 283-284.
     
Collatie IV: Van der oetmoedicheit
 
Edities:   Van Vloten, J., Verzameling van Nederlandsche proza-stukken van 1229-1476, naar tijdsorde gerangschikt, Leiden [enz.], 1851, 131-133 (fragment Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 139 en 141-142);
Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 134-143;
De Bruin, C.C., Middelnederlands geestelijk proza, Zutphen, 1940, 284 (fragment).
     
Collatie V: Van den heiligen sacrament
 
Edities:   Van Iterson, F.H.G., Stemmen uit den voortijd die wel verdienen nog eens gehoord te worden, verzameld uit een viertal handschriften der XIVe en XVe eeuw, Leiden, 1857, 110-114 (de tekst loopt daarn echter door);
Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 143-147;
De Bruin, C.C., Middelnederlands geestelijk proza, Zutphen, 1940, 285 (fragment);
Van Engen, J. (vert.), Devotio Moderna. Basic Writings, New York [enz.], 1988, The classics of western spirituality, 231-234 (Engelse vertaling).
     
Collatie VI: Hoe wi sellen striden teghen die ghebreken ende teghen die sinlicheiden
 
Edities:   Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 148-155;
De Bruin, C.C., Middelnederlands geestelijk proza, Zutphen, 1940, 285-286 (fragment).
     
Collatie VII: Van den arbeide van buten ende van binnen, ende hoe wi ons oefenen sullen in den ghebeden des daghes ende des nachts
 
Edities:   Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 155-162;
De Bruin, C.C., Middelnederlands geestelijk proza, Zutphen, 1940, 286 (fragment).
     
Collatie VIII: Hoe wi dat leven ende die passie ons liefs heren na sellen volghen
 
Edities:   Moll, W, 'Johannes Brinckerinck. Acht collatiën', in: Kerkhistorisch archief 4 (1866), 162-167;
De Bruin, C.C., Middelnederlands geestelijk proza, Zutphen, 1940, 286-287 (fragment).
     
Collatie IX: Van swighen
 
Edities:   De Vreese, W., '"Van swighen". Eene collatie van Jan Brinckerinck', in: Het Belfort 13 (1898), 233-235.
     
 Bron: W.F. Scheepsma, Deemoed en devotie, Prometheus, Amsterdam 1997