Het boek "Rijkdom in eenvoud" presenteert de perkamenten en papieren nalatenschap van Klooster Soeterbeeck als de resterende materiële getuigenis van het laatmiddeleeuws kloosterleven.

Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de problematiek van conserveren en restauratie die een dergelijke boekenverzameling onontkoombaar met zich meebrengt.

Auteur:   Hans Kienhorst e.a.
Aantal pagina's:   148 pp., full color geïllustreerd
Uitgever:   Nijmegen University Press / Nijmeegse Kunsthistorische Studies
Jaar van uitgave:   2005
ISBN:   9057101637