Hulpmiddelen

Bewaarde restanten van alle conventen van de Windesheimse kloosters zijn hier in beeld gebracht. Alle intussen gedigitaliseerde beelden kunnen vrij van rechten worden gedownload vanaf de website van het HCO.

Op de wesbite van Stichtng IJsselacademie treft u op een Tabellarium chronologium Windeshemense aan, een overzicht van stichting, bloei en sluiting van alle 102 bij Windesheim aangesloten gemeenschappen:

De website van het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle biedt als één van de thema's van de site 'Mijn Stad Mijn Dorp' pagina’s over de Moderne Devotie. Momenteel bevat het thema vooral verhalen waarop gereageerd kan worden. 

BSGMD - Bibliotheek van de Spiritualiteit en Geschiedenis van de Moderne Devotie is een verzameling copieën van artikelen over de Moderne Devotie. Deze verzameling loopt tot 2000, daarna raadpleegt men het Bibliographie du Moyen Age tardif van het IRHT.

Nederlandse middeleeuwse kloosters in kaart gebracht

Deze Kloosterkaart is gebaseerd op de Kloosterlijst, die eveneens aan de VU is vervaardigd.

De kaart is interactief, in die zin dat de situatie wordt weergegeven in een jaar van keuze en dat een selectie van kloosterorden kan worden samengesteld. De keuze voor een jaar wordt gedaan met de tijdschuif onderaan of door in het venster bovenaan de kaart een jaartal in te geven. De kloosterorden zijn als kaartlagen (layers) te zien.

Beknopt overzicht van de Nederlandse kloosters in de Middeleeuwen

Deze Kloosterlijst wil antwoord geven op de vraag welke kloosters er in ons land tijdens de Middeleeuwen zijn geweest, en welke dus niet. Het begrip 'klooster' wordt daarbij ruim genomen, zonder acht te slaan op kerkrechtelijke finesses die onderscheid maken tussen kloosters, conventen, huizen enzovoort. Alle gemeenschappen van mannen of vrouwen die voor een bijzonder religieus leven hebben gekozen, zijn in het hoofdbestand Kloosters opgenomen, inclusief de begijnhuizen en -hoven.

Op enkele uitzonderingen na zijn er nog geen monastica (kloosterlijsten) van de zusterhuizen, tertiarissenhuizen, tertiarissenconventen en regularissenkloosters. De eerste aanzet van Michael Schoengen met: Mon.Bat., 1941-1942 geldt als onbetrouwbaar. De Windesheimse kloosters - inclusief de 16 ooit geïncorporeerde koorvrouwenkloosters - zijn bibliografisch bevredigend ontsloten in: Mon. Wind., 1976-1984. Van de Kapittels van Sion en van Venlo bestaan nog steeds geen monastica. 

Voor de broederhuizen van het gemene leven in de Nederlanden (Colloquium van Zwolle), Noord-Duitsland (Colloquium van Münster) en Zuid-Duitsland (Generaal Kapittel van Marienthal) hebben wij: Mon. Fratrum, 1977-2004. In deze context ontbreken de zusterhuizen geheel en al.

Études et catalogue collectif

In 2012 verrasten de grote Parijse bibliotheken de buitenwereld met een prachtige bestandscatalogus van de door hen bewaarde edities van de Imitatio Christi. De Imitatio Christi werd al voor het einde van de vijftiende eeuw buiten de Nederlanden uitgegeven, in het Latijn (Augsburg, Metz, Venetië, Leuven, Brescia, Keulen, Lyon, Antwerpen, Straatsburg, Ulm, Lyon, Milaan, Parijs, Neurenberg, Lüneburg, Rome, Magdeburg), maar ook in verschillende landstalen, zoals het Catalaans (Barcelona), Duits (Augsburg), Italiaans (Venetië, Florence), Frans (Toulouse, Lyon, Parijs, Rouen), Spaans (Burgos), en het heeft een mondiale verspreiding gehad.

Terwijl andere boeken meestal slechts gedurende enkele jaren of decennia populair waren, ging het vertalen, uitgeven en verspreiden van de Imitatio Christi onverminderd verder in de daaropvolgende eeuwen, in feite tot op heden. Dat maakt dit boek anders dan andere boeken en een geliefkoosd object van bibliothecarissen.