Op enkele uitzonderingen na zijn er nog geen monastica (kloosterlijsten) van de zusterhuizen, tertiarissenhuizen, tertiarissenconventen en regularissenkloosters. De eerste aanzet van Michael Schoengen met: Mon.Bat., 1941-1942 geldt als onbetrouwbaar. De Windesheimse kloosters - inclusief de 16 ooit geïncorporeerde koorvrouwenkloosters - zijn bibliografisch bevredigend ontsloten in: Mon. Wind., 1976-1984. Van de Kapittels van Sion en van Venlo bestaan nog steeds geen monastica. 

Voor de broederhuizen van het gemene leven in de Nederlanden (Colloquium van Zwolle), Noord-Duitsland (Colloquium van Münster) en Zuid-Duitsland (Generaal Kapittel van Marienthal) hebben wij: Mon. Fratrum, 1977-2004. In deze context ontbreken de zusterhuizen geheel en al.

Voor de tertianen- en tertiarissenconventen van het Kapittel van Utrecht beschikken wij over het voortreffelijk basiswerk: Van Engen, Derde orde, 2006; hiernaast is een digitaal monasticon in opbouw: http://www2.let.vu.nl/oz/monasticon/index.php (Vrije Universiteit Amsterdam) Voor de Kapittels van Zepperen en van Köln zijn nog geen monastica voorhanden. - Een eerste, zeer geslaagde, poging om door regionaalhistorische benadering de vele nog nauwelijks geïdentificeerde zusterhuizen, tertiarissenconventen en regularissenkloosters binnen een geografisch beperkt gebied in beeld te krijgen ondernam voor noordwestelijk Duitsland: Rehm, Schwestern, 1985. Zijn voorbeeld vond nog geen navolging. 

Zie tevens de kloosterkaart: een overzicht van Nederlandse middeleeuwse kloosters. De kloosterkaart is gebaseerd op de kloosterlijst zoals deze is opgenomen op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Literatuur:

  • Mont.Bat., 1941-1942 - M. Schoengen, Monasticon Batavum. Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, nieuwe reeks. 3 dln, met supplement door D. de Kok (Amsterdam, 1941-1942)
  • Mon. Fratrum, 1977-2004 - W. Leesch, E. Persoons und A.G. Weiler (red), Monasticon Fratrum Vitae Communis. Archives et Bibliothèque de Belgique / Archief-en Bibliotheekwezen België, extranummer 19-20 )3 dln; Brussel, 1977-2004)
  • Mon. Wind., 1976-1984 - W. Kohl, E. Persoons und A.G. Weiler (Hgg.), Monasticon Windeshemense. Archief- en Bibliotheekwezen in België / Archives et Bibliothèque de Belgique, Extranummer 16, 1-4 (4 Bde; Brussel, 1976-1984)
  • Van Engen, Derde orde, 2006 - H. van Engen, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie. Middeleeuwse Studies en Bronnen, 95 (Hilversum, 2006)
  • Digitaal Monasticon op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam, samengesteld door Prof.dr. Koen Goudriaan. 
  • zie tevens het webartikel van Koen Goudriaan over de verschillen tussen de kloosterlijst op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Monasticon Batavum 

 

 Bron: R.Th.M. van Dijk, Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie, Verloren, 2105, 460 pp., ISBN 9789087045135 | p. 19-20, voetnoot 6