Geboren:   1393
Overleden:   ?
Kapittel:   Windesheim
Gemeenschap:   Mariënveld of Oude Nonnen, Amsterdam
Historie:   Moniale

 

"In 1389 werd formeel vastgelegd dat een viertal vrouwen in Amsterdam een geestelijke gemeenschap zou vormen; op dat moment waren er al 46 zusters in het huis aanwezig. In 1391 kregen de priester Gijsbert Dou en Aleid Dirk Frankens pauselijke toestemming een augustinessenklooster gewijd aan Sint-Alexius en Sint-Maria te stichten, dat door een priorin en twaalf zusters zou worden bevolkt.

Graaf Albrecht van Beieren gaf in 1393 zijn toestemming en werd beschermheer van het klooster. In hetzelfde jaar traden de eerste twaalf zusters in; ze beloofden de regel van Augustinus te obediëren op de wijze van het klooster Eemstein. Floris van Wevelinckhoven, bisschop van Utrecht, erkende het Amsterdamse klooster in 1400 en bepaalde dat het met Windesheim verbonden moest worden. De definitieve toetreding vond echter pas plaats tussen 1414 en 1420. Daaraan voorafgaand was Hille Sonderlants uit Diepenveen in 1412 als priorin aangetreden om het fundament voor de Windesheimse observantie te leggen." (Scheepsma 1997, 230)

Literatuur:

-


 Bron: W.F. Scheepsma, Deemoed en devotie, Prometheus, Amsterdam 1997