Naam klooster:   Domus Vallis Angelorum, Engelendaal
Stichtingsjaar:   1323
Toegelaten tot het Kapittel van Windesheim:   Omstreeks 1415 aansluiting bij het Kapittel van Neuss, in 1427 gaat Engelendaal daarmee over naar het Kapittel van Windesheim.
Opgeheven:   ?

 

"Er wordt omstreeks 1323 voor het eerst melding gemaakt van een stichting van augustinessen in Bonn, die soms met economische moeilijkheden te kampen had. De 15e eeuw was een bloeitijd. Omstreeks 1415 vond de aansluiting bij het Kapittel van Neuss plaats en in 1427 ging Engelendaal daarmee over naar het Windesheimse Kapittelverband. In 1486 hervormden Margaretha van Gudenau en vijf andere zusters uit Engelendaal het klooster Mariënthal aan de Ahr. Mogelijk is dat identiek met het klooster Gräfrath, dat eveneens door zes zusters uit Bonn is hervormd.

Blijkens het bewaard gebleven constitutie-handschrift van Engelendaal vervulde de prior van Onze Lieve Vrouw in Neuss het commissariaat over dit klooster (Van Dijk 1986, 116-119).

Over het geestelijk leven van de zusters uit Bonn is niets naders bekend." (Scheepsma 1997, 226)

Literatuur:

Dijk, R.Th.M. van, De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559. Bijdrage tot de institutionele geschiedenis van het Kapittel van Windesheim. 2 dln. Nijmegen, 1986, MS III-1 en III-2, diss. Nijmegen

 Bron: W.F. Scheepsma, Deemoed en devotie, Prometheus, Amsterdam 1997