U treft hieronder een met de tijd groeiend overzicht aan van bronnen, hulpmiddelen en literatuur over de Moderne Devotie en haar representanten. 

Bronnen en vertalingen 

Thomas a Kempis

 • Delaissé, L.M.J., Le manuscrit autographe de Thomas a Kempis et 'L 'Imitation de Jésus-Christ'. Examen archéologique et édition diplomatique du Bruxelles 5855-61. Les pulications de Scriptorium II, 2 dln; Brussel/Amsterdam, 1956. (diplomatische editie)
 • Naaijkens, B. (uitg.), Thomas a Kempis, De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Bernard Naaijkens, Baarn, 1973.
 • Pohl, M.I. (uitg.), Thomae Hemerken a Kempis opera omnia, 7 dln, Freiburg 1902-1922. (kritische editie)
 • Wielenga, B. (uitg.), Thomas a Kempis, De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door B. Wielenga, Delft, z.j.4
 • Wijdeveld, G. (uitg.), Thomas a Kempis, De navolging van Christus naar de Brusselse Autograaf. Vertaald door Gerard Wijdeveld en ingeleid door Paul van Geest, Kapellen/Kampen [20014].

Hulpmiddelen

 • Chandler, P. en Cetedoc (uitg.), Thesaurus Thomae a Kempis. Series A - Formae. Corpus Christianorum / Thesaurus Patrum Latinorum, Turnhout, 1994.
 • Belaveau, M. & Sordet, Y (red.), Édition et diffusion de l'Imitation de Jésus Christ (1470-1800), Bibliothèque nationale de France (Paris), Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque Sainte-Geneviève, 2011.
 • Engen, H. van, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie. Middeleeuwse Studies en Bronnen, 95, Hilversum, 2006.
 • Goudriaan, K., Digitaal Monasticon
 • Goudriaan, K., Kloosterkaart Nederlandse middeleeuwse kloosters in kaart gebracht
 • Kohl, W., Persoons, E. und Weiler, A.G. (hgg.), Monasticon Windeshemense. Archief- en Bibliotheekwezen in België / Archives et Bibliothèque de Belgique, Extranummer 16, 1-4 (4 Bde; Brussel, 1976-1984).(afgekort: Mon. Wind., 1976-1984)
 • Leesch, W., Persoons, E. und Weiler A.G. (red.), Monasticon Fratrum Vitae Communis. Archives et Bibliothèque de Belgique / Archief-en Bibliotheekwezen België, extranummer 19-20), 3 dln.; Brussel, 1977-2004) (afgekort: Mon. Fratrum, 1977-2004).

 Collecties

Secundaire literatuur

A

 

B

 • Bange, P., Graafland, C., Jelsma, A.J., Weiler, A.G. (red.), De doorwerking van de Moderne Devotie. Windesheim 1387-1987. Voordrachten gehouden tijdens het Windesheim Symposium Zwolle/Windesheim 15-17 oktober 1987, Hilversum, 1988.
 • Becker, K.M., From the Treasure-house of Scripture: An Analysis of Scriptural Sources in De Imitatione Christi, Instrumenta patristica et mediaevalia 44, Turnhout, 2002.
 • Boer, D.E.H. en Kwiatkowski, I (ed.), Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580). Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielheit der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion, Band I, München, Aschendorff, 2013.
 • Böing, B. Die Anfänge des Klosters Mariengarden in Burlo. Von seiner Gründung um 1220 bis zur Einfürung des Zisterziensersordens 1448, Verlag für Regionalgeschichte, VIII, 2010.
 • Borsche, T., 'Reden unter Brüdern', in: I. Bocken, Conflict and Reconciliation: Perspectives on Nicholas of Cusa, Leiden, 2004, 9-27. 

C

 • Caspers, Ch., 'Thomas van Kempen en de communie. Een situering van het vierde (oorsrpronkelijk derde) boek van De Imitatione Christi in de geschiedenis van de vroomheid', Ons Geestelijk Erf, 77 (2003 [2004]), 93-124.
 • Caspers, Ch. en Th. Mertens (red.), Thomas van Kempen en zijn Navolging van Christus, Ons Geestelijk Erf, 77 (2003 [2004]). 

D

 • Dijk, R. van, Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie, m.m.v. Rijcklof Hofman, Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum 2015/1, Verloren, Hilversum, 2015
 • Dijk, R. van, Thomas van Kempen - Navolging van Christus, ingeleid door Rudolf van Dijk en Kees Waaijman, vertaald door Rudolf van Dijn, Ten Have, Kampen, 2008. 
 • Dijk, R.Th.M. van, 'De Navolging van Christus als concept van de geestelijke weg. De relevantie plaats van het derde en het vierde boek.', Ons Geestelijk Erf, 77 (2003 [2004]), 43-92.
 • Dijk, R.Th.M. van, 'Geert Grote en de Moderne Devotie. De vergemeenschappelijking van de mystiek', in: J. Baers, G. Brinkman, A. Jelsma, O. Steggink (red.), Encyclopedie van de Mystiek. Fundamenten, tradities, perspectieven, Kampen/Tielt, 2003, 708-725.
 • Dijk, R.Th.M. van, Gerardi Magni Opera omnia I, 1: Ad Gerardi Magni Opera omnia Prolegomena. Die Forschungslage des gessamten Schrifttums, Corpus Christianorum / Continuatio Mediaeualis 192, Turnhout, 2003, 585-587.
 • Dijk, R.Th.M. van, 'De Moderne Devotie. Haar invloed in de negentiende en twintigste eeuw', Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 117 (2002), 6-50.
 • Dlabačová, A. en Hofman, R. (red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen, WBOOKS, 2018.

E

 

F

 

G

 • Graafland, C., 'De invloed van de Moderne Devotie in de Nadere Reformatie ±1650-±1750, in: P. Bange, C. Graafland, A.J. Jelsma, A.G. Weiler (red.), De doorwerking van de Moderne Devotie. Windesheim 1387-1987. Voordrachten gehouden tijdens het Windesheim Symposium Zwolle/Windesheim 15-17 oktober 1987, Hilversum, 1988, 47-69.

H

 • Hofman, R., 'Het rumineren van De imitatione Christi', Ons Geestelijk Erf, 77 (2003 [2004]), 30-42.
 • Hülsmann, M., Tronies, baardmannen en hondenkoppen. Noord-Hollandse boekdecoratie uit derde-orde-conventen aangesloten bij het Kapittel van Utrecht (ca. 1340-1480). Een kunsthistorisch-codicologisch onderzoek naar aanleiding van een 'Legenda aurea' van 1450 uit Amsterdam, in eigen beheer, Academisch proefschrift VU Amsterdam, 2009.

I

 

J

 •  Jelsma, A., Bloemen uit de hemel. In dialoog met Geert Groote (1340-1384), 2011.
 • Jostes, A.E., Verbandsbewusstsein und Selbstverständnis in der Windesheimer Kongregation, Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2008.

K

 • Kruijf, U.K.J. de, J. Kummer, F. Pereboom (red.), Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen in vertaling en met commentaar, Kampen, 2000.
 • Kwiatkowski, I, Engelbrecht, J., Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580). Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna - zur Dynamik ihres Gedankengutes.Band II, Münster, Aschendorff, 2013.

L

 

M

 • Moll, W., 'Acht collatiën van Johannes Brinckerinck. Eene bijdrage tot de kennis van den kanselarbied der Broeders van het Gemeene Leven, uit handschriften der vijftiende en zestiende eeuw, Kerkhistorisch archief 4 (1866) 145

N

 •  Naaijkens, B. (uitg.), Thomas a Kempis, De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Bernard Naaijkens, Baarn, 1973.

O

 

P

Q

 

R

 •  Reiss, M., 'Die Zitate antiker Autoren in der Imitatio des Thomas von Kempen', in: Thomas von Kempen. Beiträge zum 500. Todesjahr 1471-1971., Kempen, 1971.

S

 •  Santing, C., M. van Dijk, S. Corbellini, A. Tervoort, Verlichte geesten. De Ijsselstreek als internationaal religieus-cultureel centrum in de late middeleeuwen, Deventer: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek; Zwolle: Historisch Centrum Overijssel, 2012

T

 

U

 

V

 • Vries, M. de, Mystiek aan de Ijssel, Boekencetrum, 2013.
 • Vries, M. de., Pleidooi voor postmoderne devotie. Navolging vanuit vrijheid en gemeenschap, Boekencentrum, 2013.
 • Vries, M. de, Navolging nu. Postmoderne Devotie, Kok, 2009.

W

 • Waaijman, K. e.a., Nuchtere mystiek. Navolging van Christus, Kampen 2006.
 • Weiler, A.G. (uitg.), Arnoldus Gheyloven Roterodamus. Gnotosolitos Parvus, CCCM, 212, Turnhout, Brepolis clxxvii, 2008.
 • Wielenga, B. (uitg.), Thomas a Kempis. De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door B. Wielenga, Delft, z.j.4
 • Wijdeveld, G. (uitg.), Thomas a Kempis. De navolging van Christus. Naar de Brusselse Autograaf vertaald door Gerard Wijdeveld en ingeleid door Paul van Geest, Kapellen/Kampen, [20014].

X

 

Y

 

Z