In zijn lange werkzame leven heeft Rudolf van Dijk de basis gelegd voor diverse hulpmiddelen waar ook collega’s baat bij kunnen hebben. Zo heeft hij bij voorbeeld met een team medewerkers op het Titus Brandsma Instituut de zg. ‘BSGMD’ – ‘Bibliotheek van de Spiritualiteit en Geschiedenis van de Moderne Devotie’ – aangelegd, een verzameling copieën van artikelen over de Moderne Devotie.