Die website der Stiftung bietet eine Auflistung einiger Aktivitäten der "Thomas-Stiftung Heinrich und Christine Kiefer“

Der Stiftungszweck :

  1. Errichtung und Pflege einer Gedächnisstätte für Thomas von Kempen in Kempen
  2. Förderung der Erforschung des Lebens und Lebenswerkes des Thomas von Kempen sowie der Verbreitung seiner Schriften
  3. Durchführung und Förderung von Veranstaltungen mit Bezug zum Lebenswerk des Thomas von Kempen
  4. Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten für die Gaben an die Kempener Schuljugend anlässlich des traditionellen jährlichen St. Martinszuges

De ChristenUnie Overijssel stelde in 2015 de Moderne Devotie Award in. Lijsttrekker Jan Westert meldt dat het gedachtegoed van de Moderne Devotie hem sterk aanspreekt. Het sluit op een geweldige manier aan bij de christelijk sociale achtergrond van de ChristenUnie, waar een grote plaats is ingeruimd voor het denken vanuit gemeenschappen. Zo vraagt de provinciale ChristenUnie ook veel meer aandacht voor een overheid die streeft naar coöperatieve samenleving, die naast mensen staat.

Het ontmoetingshuis Moderne Devotie wil een gemeenschap zijn die een open en inspirerend huis biedt voor jong en oud. Wij willen vanuit het gedachtegoed van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis het geloof met elkaar delen. Dat doen we in zekere zin in navolging van de broeders en zusters van het ‘gemene’ (d.w.z. gemeenschappelijke) leven. We willen mensen een ontmoetingsplek bieden voor jong en oud al dan niet gelovig of kerkelijk betrokken en mensen voeden, inspireren door geestelijke en spirituele geloofsvragen met elkaar delen.

In het museum Geert Groote Huis (opgericht in 2013, Deventer), op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven, vertelt het museum het verhaal van Geert Groote.  Hoe hij tot zijn inzichten kwam, waarom hij kritiek had op de kerk en de samenleving en waarom zijn gedachtengoed nog altijd actueel is.

De Stichting Thomas a Kempis (oprichting 1988, Zwolle) heeft als doelen:

Belangstelling wekken voor de historische, culturele en geestelijke waarden van het erfgoed van de Moderne Devotie in de stad Zwolle en omgeving.

Het Titus Brandsma Instituut is vanaf het begin (1968) een internationaal vooraanstaand centrum van onderzoek naar de Moderne Devotie geweest. Er is de kritische editie van de werken van Geert Grote, en historisch en systematisch onderzoek naar Thomas a Kempis, Gerard Zerbolt van Zutphen, Lidwina van Schiedam en anderen.