Het ontmoetingshuis Moderne Devotie wil een gemeenschap zijn die een open en inspirerend huis biedt voor jong en oud. Wij willen vanuit het gedachtegoed van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis het geloof met elkaar delen. Dat doen we in zekere zin in navolging van de broeders en zusters van het ‘gemene’ (d.w.z. gemeenschappelijke) leven. We willen mensen een ontmoetingsplek bieden voor jong en oud al dan niet gelovig of kerkelijk betrokken en mensen voeden, inspireren door geestelijke en spirituele geloofsvragen met elkaar delen.

In het museum Geert Groote Huis (opgericht in 2013, Deventer), op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven, vertelt het museum het verhaal van Geert Groote.  Hoe hij tot zijn inzichten kwam, waarom hij kritiek had op de kerk en de samenleving en waarom zijn gedachtengoed nog altijd actueel is.

De Stichting Thomas a Kempis (oprichting 1988, Zwolle) heeft als doelen:

Belangstelling wekken voor de historische, culturele en geestelijke waarden van het erfgoed van de Moderne Devotie in de stad Zwolle en omgeving.

Het Titus Brandsma Instituut is vanaf het begin (1968) een internationaal vooraanstaand centrum van onderzoek naar de Moderne Devotie geweest. Er is de kritische editie van de werken van Geert Grote, en historisch en systematisch onderzoek naar Thomas a Kempis, Gerard Zerbolt van Zutphen, Lidwina van Schiedam en anderen.